Čítanka 2 NOVĚ vhodná i pro žáky se SVP, 2. vydání - Lenka Bičanová

Dobré knihy
181 Kč
EAN 9788076002456
Kategorie Učebnice
Značka NNS
Obchod Dobré knihy
  • Internetový obchod

NNS - <p>Představujeme vám novou řadu čítanek pro 1. stupeň vhodnou i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Všem žákům pomáhají zlepšovat jejich čtenářskou dovednost i obratnost ve vyjadřování a žákům se SVP usnadňují jejich inkluzi v běžné třídě. Rozšířená verze Čítanky pro 2. ročník má mnohostranné využití a práci s ní doporučujeme: • všem žákům 2. ročníků pro rozvíjení jejich čtenářských dovedností • žákům se specifi ckou poruchou učení, především s obtížemi ve čtení bez výrazných kognitivních deficitů, a to pro usnadnění jejich integrace v běžné třídě • vyučujícím 2. ročníků, kteří mají ve své třídě žáky s obtížemi ve čtení bez výrazných kognitivních deficitů • vyučujícím jako materiál do hodin tzv. intervence, a to za účelem doučování • rodičům a učitelům, kteří chtějí s dětmi stimulačně pracovat Tato čítanka je rozšířena o béžové pruhy po stranách a v dolní části stránek, kde jsou zařazeny úkoly, které se zaměřují zejména na: • rozvoj čtenářských dovedností • zlepšení verbálního projevu a obratnosti ve vyjadřování • zpevnění percepce sluchové (zpevnění analýzy a syntézy; rytmizace) • zpevnění percepce zrakové, procvičování očních pohybů a procvičování zrakového rozpětí • jistotu v pravolevé orientaci a v prostorové orientaci • rozšíření znalostí • posílení logického myšlení a paměti Modrou barvou jsou po stranách uvedeny výpisky z obsahů, fialovou barvou pak otázky, jejichž zodpovězení nahrazuje výpisky z obsahů. Zelenou barvou jsou psány doplňující a vysvětlující informace (včetně případné zvláštní výslovnosti) a označena slova v textu, kterých se týkají. Červenou barvou jsou v textu označena slova, u nichž je po straně kurzívou uvedena správná výslovnost. Černou barvou jsou doplněny další úkoly a otázky k ukázkám. V některých textech naznačují správné slabikování slov tučně zvýrazněné slabiky. K Čítance pro 2. ročník vhodné i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bude vydán Metodický průvodce, který bude obsahovat metodická doporučení pro práci s učebnicí, výčet forem a metod výuky atd. v aplikaci na konkrétní texty čítanky. NNS268</p>

Další informace

EAN
9788076002456
Kategorie
Značka
Obchod
EML
Black Friday 2024