Meritum Daň z příjmů 2022 - Jiří Vychopeň

Dobré knihy
919 Kč
EAN 9788076763562
Kategorie Knihy
Značka Wolters Kluwer
Obchod Dobré knihy
  • Internetový obchod

Wolters Kluwer - <p>meritum Daň z příjmů 2022 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 4. 2022.</p><p>Z hlavních změn pro zdaňovací období roku 2022 vybíráme:</p><p>změny ve vymezení příjmů osvobozených od daně,</p><p>nová výše měsíční paušální zálohy pro poplatníky v paušálního režimu,</p><p>změny v návaznosti na zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2022,</p><p>změny v cestovních náhradách od 1. 1. 2022,</p><p>doplnění právní úpravy omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních nákladů pro společníky v.o.s. a komplementáře k.s.,</p><p>další zvýšení základní slevy na poplatníka,</p><p>zavedení nové slevy na dani za zastavenou exekuci,</p><p>zrušení max. výše měsíčního daňového bonusu.</p><p>Změny s dopadem i pro zdaňovací období roku 2021:</p><p>zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a na třetí a každé další dítě.</p>

Další informace

EAN
9788076763562
Kategorie
Značka
Obchod
EML
Black Friday 2024