Rady skúseného diabla - C. S. Lewis

Dobré knihy
280 Kč
EAN 9788081560163
Kategorie Knihy
Značka Porta libri družstvo
Obchod Dobré knihy
  • Internetový obchod

Porta libri družstvo - <p></p><p> Vo svojom klasickom diele nás C. S. Lewis zasväcuje do korešpondencie medzi dvoma diablami: skúseným Krutodlakom a jeho synovcom Svrabomilom. Krutodlak zastáva byrokratickú funkciu v pekelnej hierarchii a je mentorom neskúseného Svrabomila. Ten práve začína svoju démonickú kariéru v službách „Otca v Hlbinách“ a bol poverený, aby odviedol nového kresťana – “pacienta” – od viery a povzbudil ho k hriechu.</p> <p> Kniha satirickým spôsobom poukazuje na mnohé bežné problémy ľudského života a kresťanskej viery, ako je otázka dobra a zla, pokušenia, pokánia a milosti. Krutodlak a Svrabomil žijú vo svojom morálne prevrátenom svete, kde je chamtivosť a dosiahnutie vlastného prospechu najväčšou hodnotou. Démoni nie sú schopní porozumieť tajomstvu Božej lásky k ľuďom alebo pripustiť možnosť nezištných ľudských cností.</p> <p> Nové vydanie obsahuje v slovenčine doteraz nepublikovanú autorovu esej o knihe.</p>

Další informace

EAN
9788081560163
Kategorie
Obchod
EML
Black Friday 2024