Zrození a stárnutí - Dvě životní etapy optikou konceptu zranitelnosti - Alena Glajchová

  • Internetový obchod

Západočeská univerzita v Plzni - <p>Zrození a stárnutí - dvě životní fáze, v nichž se ve většině případů všichni ocitáme v prostředí institucionální péče a které jsou navíc specifické z hlediska míry autonomie. Tato publikace se zaměřuje na analýzu zkušenosti zranitelnosti, a to konkrétně v interakcích mezi zdravotnickým personálem a dvěma skupinami příjemců a příjemkyň péče ocitajících se ve znevýhodněné pozici. Jedná se konkrétně o příjemce a příjemkyně péče seniorského věku v prostředí geriatrického oddělení a příjemkyně odlišné národnosti v prostředí perinatální péče. Kniha na základě dat z etnografického výzkumu nabízí vhled do prostředí institucionální péče a snaží se popsat, jak je zranitelnost ustavována a současně zpochybnit jeho uplatnění coby neměnné vlastnosti takto klasifikovaných skupin jedinců. Tato studie, spadající do oblasti sociologie zdraví a nemoci a medicínské antropologie, zároveň představuje konceptualizaci samotného pojmu zranitelnosti z perspektivy intersekcionální teorie a je přínosnou jak pro badatele, badatelky a studující v oblasti sociálních a zdravotnických věd, tak i pro ostatní čtenářské publikum zajímající se o danou problematiku.</p>

Další informace

EAN
9788026110897
Kategorie
Obchod
EML
Black Friday 2024